Kundedialog

Kjøpere kan ta kontakt fra tilvalgsbutikken og gjennomførende part kan besvare henvendelser direkte i løsningen.

Opprett oppgaver basert på innkommende henvendelser, og tildel disse til gjennomførende part.