Interessentoppfølging

Du kan følge opp dine interessenter i Kvass eller la løsningen sørge for god dataflyt mot ditt foretrukne CRM.