Vi lanserer en ny integrasjon i plattformen med vår partner på oppgjør; Bolignett!

 

Bolignett AS er vår samarbeidspartner som teknisk tilrettelegger for overlevering av kontrakts- og oppgjørsoppdrag til Weboppgjør AS. Weboppgjør AS er et veletablert eiendomsmeglerforetak som tilbyr kontrakts- og oppgjørstjenester underlagt Lov om Eiendomsmegling. Selskapet innehar konsesjon fra Finanstilsynet samt de nødvendige garantistillelser som kreves for å utføre tjenesten. Weboppgjør AS har 20 års erfaring fra mer enn 70 000 utførte eiendomsoppgjør.

Kvass sitt samarbeid med Bolignett og Weboppgjør skaper grunnlag for en kundevennlig og effektiv salgs- og oppgjørsprosess. Dette er noe som skaper verdi både for selger og kjøper i nyboligprosjekter.

Når du markedsfører og selger dine boligprosjekter gjennom Kvass-plattformen får du bistand med kontrakt, sikkert oppgjør og overskjøting – hvor alt skjer digitalt med faglig veiledning fra eiendomsmeglere i Weboppgjør AS. Tjenesten forutsetter at kjøper og selger har funnet hverandre og at det på forhånd er opprettet et kundeforhold med Bolignett. Et kundeforhold kan du opprette ved å trykke her.

Slik går du frem for å ta i bruk integrasjonen. 

Nysgjerrig på om Kvass kan hjelpe deg med dine prosjekt?

Ta kontakt med support@kvass.no!