Prefab

Sett opp tilvalgsbutikker for dine boligtyper, og presenter de til dine interessenter. Så snart du har fått en kjøper kan vedkommende ta sine valg og signere sin tilvalgsbestilling.