Prosjektportal

Har du flere prosjekter i Kvass, får du automatisk samlet disse i en prosjektportal. 

Dette forenkler og effektiviserer ytterligere, og gir deg samtidig god innsikt på tvers av dine prosjekter.