Prosjektsider

Vi utvikler markedsføringen av prosjektet i portalen, hvor sluttproduktet er et digitalt prosjekt, eller en verktøykasse for megler.

Kvass sikrer at du får gårdeier sitt prosjekt ut i markedet raskt, men også kostnadseffektivt.