Megleroppgjøret (MO) er et av Norges største frittstående oppgjørsforetak. De kundene av Kvass som ønsker å ta i bruk digitale salgsprosesser for å gjennomføre salget selv kan enkelt bestille tjenester fra Megleroppgjøret direkte i løsningen eller via vår nettside.

Oppgjørstjenesten er for deg som ønsker et raskt og effektivt oppgjør foretatt av en profesjonell oppgjørsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet.

Oppgjør

Oppgjørstjenester tilbys av vår samarbeidspartner MO. De vil som oppgjørsansvarlig følge opp alle aspekter knyttet til et trygt og effektivt oppgjør.

Dette inkluderer bl.a oppfølging av innbetalinger fra kjøper, opprettelse av nødvendige dokumenter, tinglysing og økonomisk oppgjør samt arkivering av all dokumentasjon i 10 år. Dersom dere ønsker en slik oppfølging, avtales dette nærmere i egen oppdragsavtale med MO.

Seksjonering

MO hjelper til med å komme tidlig i gang for å organisere sameiet på best mulig måte for prosjektet, spesielt med tanke på parkering og fellesutgifter. Et mål bør være at seksjonering skal være på plass i god tid før overlevering.

Mal til kjøpsbekreftelse

MO skreddersyr en mal til deg som du kan bruke i Kvass.

Kontraktsmal

MO skreddersyr en mal til deg som du kan bruke i Kvass.

Stiftelse av sameie / borettslag

MO påtar seg all nødvendig organisering i forbindelse med stiftelsen, så som opprettelse av vedtekter, forslag til fellesutgifter, registrering i Brønnøysund, mm. MO kan også delta på stiftelsesmøte om ønskelig.

Opprettelse av realsameie

Realsameie er en ryddig måte å organisere fellesareal på og anbefales i de fleste tilfeller.

Eva Lisa Torkildsen

Eiendomsmegler mnef / partner

Daglig leder /  Fagansvarlig i Megleroppgjøret AS