Tjenester

Oppgjørstjenester for utbygger

Bolignett er portalen for saksbehandling mellom utbygger, kjøper (og i noen tilfeller selger), og oppgjørsselskapet Weboppgjør AS. Alt skjer digitalt med faglig veiledning fra eiendomsmeglere i Weboppgjør AS.

Tjenester

Oppgjørstjenester

Bolignett er portalen for saksbehandling mellom utbygger, kjøper (og i noen tilfeller selger), og oppgjørsselskapet Weboppgjør AS. Alt skjer digitalt med faglig veiledning fra eiendomsmeglere i Weboppgjør AS

Norges ledende Oppgjørsselskap

Weboppgjør AS er et av Norges ledende frittstående oppgjørsselskap. De kundene av Kvass som ønsker å ta i bruk digitale salgsprosesser for å gjennomføre salget selv kan enkelt bestille tjenester fra  Weboppgjør direkte i løsningen eller via vår nettside.

Om Weboppgjør

Gjennom effektive digitale løsninger og solid fagkompetanse har vi siden 2001 jobbet for å være Norges største privateide og uavhengige oppgjørsselskap. Alle parter i eiendomstransaksjonen ivaretas på en trygg og effektiv måte i tinglysing og pengeoppgjør.

Vi håndterer fast eiendom, aksjebolig, borettslag og næringseiendom for våre kunder.

Weboppgjør har lojale, kvalifiserte og fremoverlente medarbeidere, som sammen med innovative gründere danner et fagmiljø med høy kompetanse.

Ta kontakt med oss for et tilbud!

Oppgjørstjenester leveres av vår samarbeidspartner Weboppgjør AS

 www.weboppgjor.no

Priser for utbyggere

 • Gjennomlesing av valgt kontrakt
 • Registrering av hele prosjektet inn i Meglersystemet
 • Informasjonsmøte med utbygger
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av hver enkeltsak
 • Depotbehandling av alle verdidokumenter som skjøter, fullmakter, sikringspant og kjøpers pantedokumenter
 • Klientmiddelbehandling på vår klientkonto
 • Ved avtale om depositum – selger informeres om hver innbetaling
 • Ved avtale om forskudd (§ 47 – garanti) forskudd iht. garanti utbetales til selger
 • Tilvalg; Registrering i klientregnskapet i meglersystemet og utsendelse av oppdatert info om restinnbetaling til kjøperne før overtagelse, med konto og kidnr.
 • Informasjon til utbygger ved kjøpers innbetaling av oppgjør
 • Tinglysing av skjøte/ pantedokument
 • Foreta selve oppgjøret etter heftelsesbilde og oppgjørsinstruks
 • Utsendelse av oppgjørsoppstilling til kjøper og selger
 • Påse at heftelsesbildet på eiendommen ryddes for kjøper i henhold til avtale
 • Utsendelse av kjøpers pant med bekreftelse av riktig prioritet
 • Saken arkiveres i 10 år iht. lovkrav
 • Eksempelvis hjelp ved Husbankfinansiering, rydding av grunnboken og generell rådgivning om prosjektets utforming

Nødvendige utlegg kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Motta tilbud