Tjenester

Oppgjørstjenester for utbygger og eiendomsmegler

Oppgjørstjenesten er for deg som ønsker et raskt og effektivt oppgjør foretatt av en profesjonell oppgjørsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet.

Tjenester

Oppgjørstjenester

Oppgjørstjenesten er for deg som ønsker et raskt og effektivt oppgjør foretatt av en profesjonell oppgjørsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet.

Et av Norges største Oppgjørsforetak

Megleroppgjøret er et av Norges største frittstående oppgjørsforetak. De kundene av Kvass som ønsker å ta i bruk digitale salgsprosesser for å gjennomføre salget selv kan enkelt bestille tjenester fra Megleroppgjøret direkte i løsningen eller via vår nettside.

Oppgjør for eiendomsmeglere

Megleroppgjøret AS sin streben etter gode elektroniske løsninger gjør det mulig å foreta oppgjør for eiendomsmeglerselskap over hele landet. Vi tilbyr elektroniske løsninger som e-signering og e-tinglysing og andre løsninger som gjør hverdagen enklere og tryggere for alle parter.

Vi har i tillegg sterkt fokus på å være tilgjengelige og forutsigbare, kvalitetssterke og effektive. Våre gode referanser gjenspeiler vårt fokus og gir eiendomsmeglerkontorene de beste mulighetene til å kunne fokusere på salg i egen bedrift.

Ta kontakt med oss for et tilbud!

Oppgjørstjenester leveres av vår samarbeidspartner Megleroppgjøret

www.megleroppgjoret.no

Priser for utbyggere

 • Gjennomlesing av valgt kontrakt
 • Registrering av hele prosjektet inn i Meglersystemet
 • Informasjonsmøte med utbygger
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av hver enkeltsak
 • Depotbehandling av alle verdidokumenter som skjøter, fullmakter, sikringspant og kjøpers pantedokumenter
 • Klientmiddelbehandling på vår klientkonto
 • Ved avtale om depositum – selger informeres om hver innbetaling
 • Ved avtale om forskudd (§ 47 – garanti) forskudd iht. garanti utbetales til selger
 • Tilvalg; Registrering i klientregnskapet i meglersystemet og utsendelse av oppdatert info om restinnbetaling til kjøperne før overtagelse, med konto og kidnr.
 • Informasjon til utbygger ved kjøpers innbetaling av oppgjør
 • Tinglysing av skjøte/ pantedokument
 • Foreta selve oppgjøret etter heftelsesbilde og oppgjørsinstruks
 • Utsendelse av oppgjørsoppstilling til kjøper og selger
 • Påse at heftelsesbildet på eiendommen ryddes for kjøper i henhold til avtale
 • Utsendelse av kjøpers pant med bekreftelse av riktig prioritet
 • Saken arkiveres i 10 år iht. lovkrav
 • Eksempelvis hjelp ved Husbankfinansiering, rydding av grunnboken og generell rådgivning om prosjektets utforming

Nødvendige utlegg kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Motta tilbud

  Eva Lisa Torkildsen
  Daglig leder | Megleroppgjøret AS

  Gro K. Eide
  Eiendomsmegler | Megleroppgjøret AS