Tjenester

Video / Foto

Tjenester

Video / Foto

Video / Foto

Bruk av video ved salg av bolig og eiendom er blitt mer og mer populært de siste årene, og vi leverer kvalitetsvideo til konkurransedyktige priser.

Ved å ta i bruk videopresentasjon og aktivt dele denne i sosiale medier opplever våre kunder høyere besøk på visninger, noe som er helt avgjørende for å oppnå ønsket pris på din bolig.

Vi leverer forskjellige prispakker tilpasset helt etter ditt behov.

Motta tilbud

    Bettina Lindstad
    Daglig leder

    Kvass Consulting logo