Hopp til hovedinnhold

Integrasjon med Bolignett

Bolignett AS er vår samarbeidspartner som teknisk tilrettelegger for overlevering av kontrakts- og oppgjørsoppdrag til Weboppgjør AS.

Weboppgjør AS er et veletablert eiendomsmeglerforetak som tilbyr kontrakts- og oppgjørstjenester underlagt Lov om Eiendomsmegling. Selskapet innehar konsesjon fra Finanstilsynet samt de nødvendige garantistillelser som kreves for å utføre tjenesten. Weboppgjør AS har 20 års erfaring fra mer enn 70 000 utførte eiendomsoppgjør.

Kvass sitt samarbeid med Bolignett og Weboppgjør skaper grunnlag for en kundevennlig og effektiv salgs- og oppgjørsprosess. Dette er noe som skaper verdi både for selger og kjøper i nyboligprosjekter.

Når du markedsfører og selger dine boligprosjekter gjennom Kvass-plattformen får du bistand med kontrakt, sikkert oppgjør og overskjøting – hvor alt skjer digitalt med faglig veiledning fra eiendomsmeglere i Weboppgjør AS. Tjenesten forutsetter at kjøper og selger har funnet hverandre og at det på forhånd er opprettet et kundeforhold med Bolignett. Et kundeforhold kan du opprette ved å trykke her.

Prøv Kvass gratis i dag,
du også!

Prøv kostnadsfritt i 30 dager. Helt enkelt.